Stavby úspěšné firmy Nekvasil míjíme obvykle bez povšimnutí
Ing. Václav Nekvasil st. (Kresba: Jiří Filípek)

Byla jednou z největších firem tohoto oboru, za téměř osmdesátileté existence zanechala odvedenou práci od Chebu až po Užhorod, a s jejími stavbami se setkáváme samozřejmě i v Praze. Většinou však o tom nemáme tušení, a proto se dnes podíváme na její vznik a činnost, a příště si představíme alespoň některé stavby, které nám tu zanechala.

Začal s výučním listem zedníka

Václav Nekvasil st. (*1840—† 1906) přišel na svět na statku ve Kbelích (které byly až do roku 1968 pražským předměstím), a na vyšší německé reálce v Mikulandské ulici v něm probudil národní uvědomění Jan Neruda, který v roce 1858 na této škole působil jako suplent. Po maturitě přešel na Královský český polytechnický ústav zemský, který ukončil roku 1862 s vyznamenáním. Dne 1. května 1864 získal vysvědčení řemeslu zednickému, pracoval u jedné karlínské firmy, ale v červnu 1867 požádal o povolení k provozování živnosti zednické, které obdržel podle Rudolfa Píši 22. července téhož roku.

Zámožný soukromník se vypracoval na pana stavitele

O dva dny později mu rodiče darovali smluvně pozemek ve Kbelích, na němž vedl továrnu na asfaltovou lepenku, kterou od něj odkupovaly stavební firmy. Roku 1868 se oženil s Alžbětou neboli Betynkou Pšeničkovou, která do manželství přinesla opravdu výjimečné věno. Václav Nekvasil si proto mohl zakoupit tehdy laciné – až do roku 1922 předměstské – kbelské pozemky, kde postavil dům čp. 244, v němž měl byt a sídlo své firmy.

Pustil se nejprve do staveb cukrovarů v různých místech Čech (Kralupech, Rožďalovicích, Berouně ap.), neboť cukr byl tehdy velmi žádanou a výnosnou komoditou. A v roce 1873 získal větší rozsah oprávnění při realizaci staveb, neboli se stal klasickým stavitelem.

Rozvoj firmy načas pozastavil krach na vídeňské burze, a následkem toho ho čekala finanční ztráta, takže stavěl především v Bavorsku.

Ing. Václav Nekvasil st. (Kresba: Jiří Filípek)
Ing. Václav Nekvasil st. (Kresba: Jiří Filípek)

Stihl první stavby i funkce

Poté, co se situace uklidnila, postavil Václav Nekvasil roku 1885 v Karlíně radnici a v letech 1885—1889 areál c. k. mužské trestnice na tehdy rovněž předměstské Pankráci, za což obdržel od císaře Františka Josefa I. rytířský řád a později byl jmenován císařským radou. Je také „otcem“ silnice pod Letenskou strání. V roce 1890 se stal spolu s karlínským podnikatelem Františkem Křižíkem iniciátorem slavné Zemské jubilejní výstavy konané na výstavišti u Stromovky od 15. května do 18. října 1891 (viz I. díl knihy Pražská okénka, kap. 32). Byl členem výstavního výboru a měl tu i svoji expozici.

Pan stavitel se stal také poslancem Zemského sněmu království Českého, a jelikož měl rozlehlé pozemky na Královských Vinohradech, byl zvolen do tamního zastupitelstva. Později byl členem karlínského zastupitelstva, ovšem funkci starosty odmítl a zůstal „pouze“ náměstkem.

Pražská pracoviště firmy Nekvasil

Abychom si mohli učinit představu, jak intenzivně firma pracovala, připomeneme si alespoň některé stavby dnešní metropole. Od roku 1891 přibývaly významné stavby: budova Českoslovanské obchodní akademie v Resslově ulici čp. 1780/8 a jezdecká kasárna na Invalidovně, v letech 1892—1895 podle projektu F. Křižíka elektrárna oficiálně zvaná Elektrická ústřední stanice v Karlíně v Pernerově čp. 387 (v provozu byla do roku 1934), policejní kasárna v Bartolomějské ulici, Akademické gymnázium ve Štěpánské ulici čp. 614/22, Měšťanský pivovar na Královských Vinohradech, První pražský měšťanský pivovar v Holešovicích, roku 1898 kadetní škola na Hradčanech (dnešní budova ministerstva obrany v hradčanské Tychonově ulici čp. 221/1) a roku 1899 Branický pivovar. Počátkem 20. století pracovali Nekvasilové na dvaadvaceti stavbách areálu Zemského ústavu pro choromyslné v Bohnicích.

Nastupuje nová generace

Roku 1900 jmenoval Václav Nekvasil st. při svých šedesátinách svým nástupcem nejstaršího syna Otakara (*1869—†1933), který po absolutoriu dn. ČVUT – oboru architektury a pozemního stavitelství nastoupil do otcovy firmy. Seznámil se s jejím chodem a brzy se z něj stal samostatně pracující zaměstnanec.

Ing. arch. Otakar Nekvasil se díky přátelským stykům své rodiny s rodinou JUDr. Tomáše Černého, v letech 1882—1885 pražského starosty, oženil. Seznámil se totiž s příbuznou starosty – rodinou Šámalovou, jejíž dceru Libuši si vzal 7. října 1899.

Poté, co otec 6. března 1906 zemřel, Otakar nastoupil na jeho místo a pokračoval v aktivním tempu firmy. Například v letech 1909—1911 postavil Branické ledárny, od roku 1911 kooperoval na sanatoriu v Podolí, a v letech 1911—1912 díky němu vyrůstal palác pojišťovny Koruna na dolním rohu Václavského náměstí a ulice Na Příkopě čp. 846/1. V letech 1913 až 1914 Nekvasilovci vybudovali palác Všeobecného penzijního ústavu na Rašínově nábřeží čp. 390/42.

Ing. arch. Oldřich Nekvasil (Kresba: Jiří Filípek)
Ing. arch. Oldřich Nekvasil (Kresba: Jiří Filípek)

První světová válka a poválečný boom

Otakar Nekvasil ukrýval za války významné dokumenty a majetek členů Maffie (orgánu domácího protirakouského odboje vzniklého roku 1914, jenž připravoval vznik poválečného samostatného Československa), kteří uprchli do zahraničí. Firmě přibyly stavby určené pro armádu, a nový majitel dokázal dostat z fronty mnoho mladých mužů, které u sebe zaměstnal. Po ukončení války přibývaly díky Nekvasilům civilní budovy, z nichž si některé blíže připomeneme za týden v dalším Pražském okénku.

Například v Karlíně, Holešovicích, na Ořechovce, v Podskalí, na Hřebenkách či v Břevnově vyrůstaly nové činžovní domy, rodinné domky a školy, roku 1921 palác Legionářské banky Na Poříčí čp. 1046/24, tiskárna pro Národní banku (dnes Státní tiskárna cenin) v Růžové ulici čp. 943/6, v letech 1925—1928 Městská knihovna na Mariánském náměstí čp. 98/1 a palác YMCA v ulici Na Poříčí čp. 1041/12, roku 1929 palác firmy Škoda na Jugmannově náměstí čp. 35/29, v letech 1929—1931 Podolská vodárna a v letech 1929 až 1934 přestavba a rekonstrukce Černínského paláce a továrna na letadla v Letňanech.

Významnou zakázkou byla adaptace Pražského hradu podle návrhů Josifa Plečnika a Jedličkův ústavu ve vyšehradské ulici V Pevnosti čp. 13/4.

Zeť a nezbytná přeměna na akciovou společnost

Dne 24. dubna 1920 se oženil s Libuší Nekvasilovou JUDr. Josef Stanislav Weger (*1890—†1975), který o tři roky později na jaře přivítal na svět synka Petra a v létě vstoupil do Nekvasilovy firmy. Po delších úvahách požádali Otakar a jeho zeť o založení akciové společnosti a přizvali ještě třetího zakladatele a. s. – vedoucího architekta Ing. Františka Troníčka 1876—†?). Založení akciové společnosti se odehrálo po dvou letech v srpnu 1933, ale Otakar Nekvasil zemřel v prosinci téhož roku. Ve správní radě usedl jeho syn Ing. Václav Nekvasil ml. (*1904—†1980).

Firma měla i projekční kancelář, v níž mj. pracoval Josef Gočár (Legiobanka) či Bohumír Kozák (Ústřední zaopatřovací ústav hl. m. Prahy.

Ing. Václav Nekvasil ml. (Kresba: Jiří Filípek)
Ing. Václav Nekvasil ml. (Kresba: Jiří Filípek)

Blížil se konec

Roku 1933 zemřel Otakar Nekvasil, ale firma stavěla dále, ovšem Mnichovská dohoda ji připravila o mnoho zakázek. Majitelé i vedení odmítli arizaci, a firma přežila okupaci jen díky pomoci některých úředníků a podpory Plzeňské banky. Po roce pracovala firma na stavbách sloužících k obnově válkou poničených státních budov, nemocnic, letišť a elektráren, ale k 1. lednu 1948 byla znárodněna.

Přihlaste se k odběru newsletteru

A do vaší e-mailové schránky začnou chodit zdarma zajímavé informace o Praze a také o akcích s průvodci Prahy křížem krážem nebo i portálu Českem křížem krážem.

Stanislava Jarolímková

Stanislava Jarolímková

Autorka rubriky Pražské okénko Stanislavy Jarolímkové. Její medailonek najdete tady.

Autory ilustrací pro rubriku jsou Karel Benetka, Jiří Filípek a Miloslav Čech.

Rubriky

Sledujte PKK i na sociálních sítích

Máte pro nás námět na téma nebo článek? Máte zájem o rozhovor nebo máte tip na zajímavého respondenta? Ozvěte se nám.

 

Chtěli byste na portálu Praha křížem krážem publikovat vlastní článek? Nebo máte zájem o smysluplné PR pro svůj projekt, knihu nebo podnik? Napište nám.