Krátká historie (nejenom) pražských domovních znamení

Také se obdivně kocháte domovními znameními, když procházíte Prahou? V historickém jádru našeho hlavního města mají své výjimečné postavení, byť si na ně domácí natolik zvykli, že je často přehlíží. Málo z nich se už zamýšlí nad tím, co vlastně znamenají, proč zdobí průčelí domů, jaká je jejich historie a co tajemného, mystického, symbolického, magického či dokonce alchymistického mohou v sobě skrývat.

Dějiny domovních znamení sahají mnohem dál do historie, než bychom snad očekávali. Často se setkáte s konstatováním, že začala vznikat ve 14. století, zejména ta pražská. Ale… V ruinách Pompejí založených kmenem staroitalských Osků v 6. století př. n. l. odhalili archeologové pod silnou vrstvou vulkanického popela kromě mnoha erotických nástěnných maleb také celou řadu domovních znamení, i když většinou kupeckých. Z velké části byla zhotovena z kamene nebo pomalované terakoty. Například mlýnský kámen označoval pekařství, obilí dům vlastníka obráběných polností.

V ruinách Pompejí založených kmenem staroitalských Osků v 6. století př. n. l. odhalili archeologové pod silnou vrstvou vulkanického popela kromě mnoha erotických nástěnných maleb také celou řadu domovních znamení, i když většinou kupeckých.
V ruinách Pompejí založených kmenem staroitalských Osků v 6. století př. n. l. odhalili archeologové pod silnou vrstvou vulkanického popela kromě mnoha erotických nástěnných maleb také celou řadu domovních znamení, i když většinou kupeckých.

Dovolím si vzhledem k magické a alchymistické pověsti Prahy ještě jednu poznámku k Pompejím, která vám možná bude trochu vrtat hlavou. Po Oscích ovládli město vystavěné na velice strategickém a výhodném námořním místě staří Řekové, pak Etruskové, Samnité a nakonec Římané. Název osídlení však zůstal původní. V jazyce Osků znamenal „pět“ (pope), z čehož historikové usuzují, že se tady usadilo 5 etnických skupin Co je však zvláštní, samnitských kmenů bylo taktéž pět. Pokud se na tento fakt podíváme ze symbolického hlediska, „pope“ se po mnoha staletích začalo užívat pro označení hlavy křesťanské církve, ačkoli tady nemusí být žádná návaznost. A když už jsme u Prahy magické, a navíc u pražských malovaných domovních znamení, některá až neuvěřitelně připomínají karty Tarotu. A pětka je zároveň číslem tarotové karty, na které je zobrazen Papež, neboli Velekněz! V Praze máme jak dům U Pěti králů, tak i U Pěti korun…

Secesní dům U Pěti králů v pražském Podskalí (Foto: Google Street View, archiv radio.cz)
Secesní dům U Pěti králů v pražském Podskalí (Foto: Google Street View, archiv radio.cz)

Ještě starší?

Na ještě letitější znamení než v Pompejích či blízkém Herculaneu byste narazili v egyptské Gíze, a to již z 3. století př. n. l., z dob makedonské dynastie Ptolemaiovců, potomků Ptolemaia I. Sótéra (Vykupitele), strážce a generála Alexandra Velikého. Ano, jednou z jeho prapravnuček byla proslulá Kleopatra VII. 

Na ještě letitější znamení než v Pompejích či blízkém Herculaneu byste narazili v egyptské Gíze, a to již z 3. století př. n. l., z dob makedonské dynastie Ptolemaiovců.
Na ještě letitější znamení než v Pompejích či blízkém Herculaneu byste narazili v egyptské Gíze, a to již z 3. století př. n. l., z dob makedonské dynastie Ptolemaiovců.

Přeneseme-li se dál přes most věků do Evropy, zjistíme, že téměř všechny domy v evropských městech středověku a raného novověku měly svá jména a znamení. Ty jsou nezřídka považovány za ranou formu reklamy nebo za způsob, jak se zorientovat ve městě v dobách před zavedením názvů ulic a číslováním budov. Nástěnné obrazy někdy doplňované nápisy se nejdřív umísťovaly na budovy bohatších vrstev. Postupně se pak dostávaly i na domy měšťanů. Stejně jako v starořímských městských sídlech byly oblíbené u různých řemeslníků a kupců, kteří jejich prostřednictvím dávali zákazníkům jasně a srozumitelně najevo druh své profese i konkrétní typ poskytovaných služeb.

Bez ohledu na motivaci umístění domovního znamení na viditelné místo fasády bychom neměli zapomínat, že po celá staletí byla velká část populace negramotná, proto byly obrázky, symboly, sochy a reliéfy nejsnazším způsobem předávání informací.

Erb na jednom z domů Staroměstské radnice
Erb na jednom z domů Staroměstské radnice

Je však nutno poznamenat, že na šlechtických palácích se prosadila spíš jména jednotlivých rodů, často také rodové erby, které během středověkých dějin získala většinová část šlechty. Jednou z méně uznávaných hypotéz o vývoji domovních znamení je, že vzešly ze snahy měšťanů vyrovnat se právě heraldické identifikaci aristokratických rodin.

Tvůrci, typy a zdroje inspirace pro domovní znamení   

V některých oblastech se stalo tvoření domovních znamení specifickým povoláním, kterého provozovatelům se v češtině říkávalo štítaři. Jinde se zas do výkonu této profese zapojovali klasičtí malíři, sochaři, řezbáři, kováři či později dokonce skláři. Znamení mohla mít tedy podobu kamenných, dřevěných nebo štukových sošek, reliéfů, kovových objektů, vývěsných štítů a tabulí, malovaných obrazů anebo skleněných či keramických mozaik.

Znamení zobrazovala skutečná i mýtická zvířata a ptáky, mytologické, biblické i zcela smyšlené postavy, světce, svaté patrony, anděly, občas i čerty, krásné dívky i stařeny, děti, mladíky i starce, rytíře, mnichy, panny, krále a královny, středověké dopravní prostředky včetně lodí, stromy, květy, plody, ovoce či dokonce zeleninu, hvězdy, planety, slunce a měsíc, kříže, geometrické tvary, čísla, písmena, pracovní nástroje i řemeslnické produkty (například preclíky, calty, boty, kusy nábytku), kotvy, podkovy a jiné ochranné symboly, přírodní útvary od studánek až po hory.

Barev, kterými znamení hýřili, je celá škála, od bílé přes všechny barvy duhy a jejich kombinace až po černou. Někdy o výběru barevné provedení rozhodoval pán či paní domu, někdy potřeba odlišit stejný znak na jiném objektu v té samé nebo blízké ulici, jindy další faktory, občas z hlediska klasické historie dost nečekané a neobvyklé. 

Domovní znamení představovala co nejjednodušeji zakódovanou individuální, rodinnou nebo etnickou identitu vlastníka či nájemce domu, jejich přezdívky nebo původ, povolání, příběh předmětné budovy, její umístění, předchozí stavení nebo jeho majitele, legendy spojené s domem či jeho okolím. Občas prezentovala také odkazy na nejasné, taji zahalené události, záhady a možná též určité fáze alchymistického procesu.                    

Oproti Praze nebo celému Českému království byla znamení například v Anglii zastoupená spíš propracovanými závěsnými cedulemi se zdobeným kováním, byť to nebylo skálopevné pravidlo. Kovové cedule mohly být dosti nepraktické kvůli své tíži. Kupříkladu v r. 1718 se zřítila celá přední část jedné budovy v Londýně, neboť neunesla váhu znamení a jeho držáku.

Během 18. stol. začala v Evropě narůstat úroveň gramotnosti, proto se kromě „obrazových“ znamení objevovala i znamení písemná nebo je zastoupili už jen pouhé nápisy.

Znamení versus číslování domů?

Až do zavedení systému popisných i orientačních čísel za habsburské císařovny a velké reformátorky Marie Terezie v letech 1770/1771 byla domovní znamení jediným způsobem, jak identifikovat domy ve městě i na předměstích. Kromě pojmenování náměstí, ulic a uliček byly důležitými prostorovými orientačními body. Během 18 stol. se jména a znamení postupně měnila v čísla. V polovině 19. stol. téměř vymizela z městských center. Svou roli u toho sehrávaly rovněž změny v individuální a rodinné identitě mezi městskými středními vrstvami a tlak městské hospodářské a sociální integrace. Vývoj názvů domů a označení obchodů proto ilustruje měnící se vztah mezi obyvateli města a městským prostředím.  

Navzdory všemu se mnohé názvy domů vzniklé z původních znamení i poté používaly dál, především u hostinců a lékáren. Samotných znamení se v Praze dodnes dochovalo přes 260, což je pravděpodobně nejvyšší počet v Evropě.  

Ani domovní znamení na domech z novějších dob samozřejmě úplně nevymizela, jenom se přetransformovala v dekorativní prvek na fasádách budov.

Zajímají vás různé významy domovních znamení Prahy, včetně těch ne úplně běžných? Sledujte nás, další články na toto téma budou pokračovat!

Sledujte PKK i na sociálních sítích

Máte pro nás námět na téma nebo článek? Máte zájem o rozhovor nebo máte tip na zajímavého respondenta? Ozvěte se nám.

 

Chtěli byste na portálu Praha křížem krážem publikovat vlastní článek? Nebo máte zájem o smysluplné PR pro svůj projekt, knihu nebo podnik? Napište nám.