Bílá labuť, nejenom domovní znamení
V minulosti bylo bílých labutí sloužících jako domovní znamení víc

Domy U Bílé labutě jsou v Praze minimálně dva, jeden z nich na Nerudově ulici, druhý na Starém městě v ulici u Obecního dvora. Ten se však už svým vznešeným znamením nepyšní, zůstalo mu jenom pouhé pojmenování.

V minulosti bylo bílých labutí sloužících jako domovní znamení víc, kupříkladu na dvou sladovnických domech s rozlehlými zahradami v dnešní ulici na Poříčí. Teď tam stojí Bílá labuť, obchodní dům ve svých začátcích největší a dokonce i nejmodernější ve střední a východní Evropě. Prodej různého zboží zde byl spuštěn v r. 1939. Staré sladovnické budovy poškozené léta páně 1653 rozsáhlým požárem zakoupil v první třetině 20. stol. podnikatel Jaroslav Brouk. Funkcionalistické stavbě o ploše 20 tisíc m2 ponechal původní název, modernější verze starého domovního znamení je na budově stále umístěna. 

Přirozeně, mezi domovními znameními se najdou i labutě jiných barev, například velice oblíbená zlatá. Dům U Zlaté labutě i se zachovaným znamením objevíte ve Sněmovní ulici.

Ladná labuť

Labutě vyvolávají v lidech stejně hluboké emoční reakce jako například delfíni. Já sama nejsem výjimkou, scházím-li na Nerudovku po rampě Pražského hradu, již předem se těším na pohled, který skýtá štukový reliéf s bílou labutí na čtyřpodlažním barokním obytném domě s číslem 49.

Několik staletí zde žila rodina Provazníkových, která údajně měla dobré vztahy jak s Rudolfem II., tak i s rabínem Löwem. Prvním skutečně známým příslušníkem rodu byl Matěj Provazník, který se zasloužil o přestavbu domu a nechal namalovat půvabné domovní znamení.  Barokní úpravou prošli dům i jeho labuť během přestavby v r. 1720, která byla iniciována tehdejšími majiteli budovy, manželi Procházkovými. V současnosti je opět v držení Provazníků.

Domovní znamení na domě U Bílé labutě v Nerudově ulici 49 na Malé Straně (Foto: Matěj Baťha, Wikimedia Commons, Licence CC BY-SA 2.0)
Domovní znamení na domě U Bílé labutě v Nerudově ulici 49 na Malé Straně (Foto: Matěj Baťha, Wikimedia Commons, Licence CC BY-SA 2.0)

Docela rozšířená pověst o labuti z domovního znamení je spojená s pokladem otce Matěje Provazníka.  Neustále jej ze strachu z krádeže stěhoval z jedné skrýše v domě do druhé. Smrt jej zkosila náhle a tak nikdo netušil, kde se nalézá rodinné jmění. Matěji se po dvě noci přisnila labuť, která jej přivedla do jednoho z kuchyňských koutů. A vskutku, majetek rodu bohatých obchodníků byl ukryt přesně tam, kam bílá snová labuť ukázala. Proto se jí dostalo cti stanout na fasádě domu nad vstupní branou. Vznosný pták vyvolává pocit, že se zrovna chystá vzlétnout, brání mu v tom však oválný rám, který se pro něj stal jakýmsi uměleckým vězením.

Labuť je ptákem poetů a její poslední zpěv jejich písní, kdoví, zda prostřednictvím této legendy Matěj Provazník pouze krásně nebásnil. 

Symbolika bílých labutí

Labutě nejsou oblíbené pouze dnes, očividně se zalíbily lidem již velice dávno. Navzdory své zářivě bílé barvě není lunárním, nýbrž jednoznačně solárním archetypem.

V mnoha starých domorodých společnostech zastávaly labutě výsostné posvátné postavení před dalšími silovými a uctívanými zvířaty.

Jako letícího vznosného ptáka zobrazovali labuť na hliněných deskách již v Mezopotámii.

V mnoha starých domorodých společnostech zastávaly labutě výsostné posvátné postavení před dalšími silovými a uctívanými zvířaty.

V mnoha starých domorodých společnostech zastávaly labutě výsostné posvátné postavení před dalšími silovými a uctívanými zvířaty. Labutí peří se často používalo u obřadů nebo ke zdobení osob zastávajících vysoké či důležité pozice, kupříkladu šamanů. Předměty zdobené labutím peřím měly mít výrazně léčivé, ochranné a magické vlastnosti. Některé kmeny i v současnosti spojují tyto nádherné ptáky s nebem, jsou symbolem, který přináší vítr změn.

V indiánském horoskopu dokonce narazíte na znamení Labuť, v němž se rodí lidé narozeni mezi 22. prosincem a 19. lednem. Není se co divit, spíš by nás mělo překvapovat, proč nebylo zahrnuto i do znamení našeho západního horoskopu. Vždyť souhvězdí Labutě patří k velkým a velice nápadným, nachází se v nejkrásnější části Mléčné dráhy. Připomíná nejenom letícího ptáka, nýbrž i kříž, proto jej možná znáte pod názvem Severní kříž.

V mnoha starých domorodých společnostech zastávaly labutě výsostné posvátné postavení před dalšími silovými a uctívanými zvířaty.

Ve starověkém Řecku a pak i ve Starém Římě byly labutě úzce spojeny hned s několika bohyněmi, kupříkladu s Afroditou, čili Venuší, bohyní lásky. Možná proto, že labutě jsou pověstné svou věrností v lásce a životem v párech s jediným partnerem. Byť zrovna Venuše nepatří k úplně trvale oddaným ženám ve vztazích s muži a bohy, přirazení bílé labuti k ní posílilo labutí symboliku lásky a pospolitosti. Je nutno podotknout, že k Afroditě patřili i vrabci a bílé holubice, které nalezneme i mezi křesťanskými atributy svatých.

Bílá labuť je symbolickým zvířetem manželky hlavního boha řeckého i římského panteonu, matky bohů, Héry neboli Rheie, rovněž však Apollóna, solárního boha proroctví, poezie a hudby. Snad proto se s labutí tak často setkáváme v antických, později i středověkých a novověkých prozaických, poetických i hudebních dílech. 

Léda s Diem v podobě labutě na mozaice z Afroditina chrámu v kyperském Pafu, 3. století (Foto: Wikimedia Commons, Volné dílo)
Léda s Diem v podobě labutě na mozaice z Afroditina chrámu v kyperském Pafu, 3. století (Foto: Wikimedia Commons, Volné dílo)

Podobu labutě vzal na sebe i samotný Zeus, vládce Olympu, aby svedl velice přitažlivou Ledu, manželku spartského krále Tyndarea. Zplodil s ní dvojčata, jedním z nich byla nejhezčí žena světa Helena, kvůli které údajně vypukla trojská válka.

Překvapivě byla labuť v dobách antiky taktéž symbolem šťastné smrti.  

V mnoha starých domorodých společnostech zastávaly labutě výsostné posvátné postavení před dalšími silovými a uctívanými zvířaty.

U britských Keltů patřily labutě k božským zjevením, jejich zpěv měl mít nejenom uměleckou, nýbrž i velkou magickou moc. Labutě vládnou uzdravující sílou slunce a vod, přestavují laskavost, shovívavost, ladnost, lásku, čistotu a dobrotu srdce. Po celá staletí byly považovány za posvátné a nedotknutelné, vyhrazené pouze pro nejvyšší vrstvy. Díky svému vzezření, kráse, eleganci a grácii symbolizovaly majestát panovníka nebo panovnice. Měly status královských zvířat až do té míry, že dodnes jsou všechny neokroužkované labutě v království majetkem královny!

Město Wells v hrabství Somerset (Foto: Mike Searle, Wikimedia Commons, Licence CC BY-SA 2.0)
Město Wells v hrabství Somerset (Foto: Mike Searle, Wikimedia Commons, Licence CC BY-SA 2.0)

Já sama jsem se s touto skutečností setkala před mnoha lety během zcela náhodného výkladu lokální průvodkyně u vodního příkopu biskupského paláce ve městě Wells v hrabství Somerset, který důstojně křižovaly hejna labutí. Tuto předlouhou tradici odráží zákony, dle nichž není dovoleno zabíjet, lovit nebo se dotýkat labutí bez povolení. Po mnoho let byla královská rodina jedinou, která je měla právo vlastnit. O vánočních svátcích byla jejich konzumace zcela zapovězena, údajně byli výjimkou právě členové královské rodiny. Není to sice oprávněné tvrzení, jedině, že bychom vycházeli z toho, že se některé zákony a zejména postihy za jejich porušení netýkají nejvýše postavených příslušníků královského dvora.   

Nejznámějším keltským božstvem, pro které je bílá labuť typická, je bohyně Brigid, kterou se církev snažila nahradit svatou Brigitou.   

V mnoha starých domorodých společnostech zastávaly labutě výsostné posvátné postavení před dalšími silovými a uctívanými zvířaty.

Zlatý vůz bohyně lásky Lady je tažen bílými labutěmi a holuby, což připomíná již zmíněné antické bohyně lásky Afroditu a Venuši.

V mnoha starých domorodých společnostech zastávaly labutě výsostné posvátné postavení před dalšími silovými a uctívanými zvířaty.

V zemích jihovýchodní Asie, například v Japonsku či v Číně, se odedávna předávají z generace na generaci příběhy o labutích jako o stvořeních mystického, nadpozemského světa s čistou duší, která mají kouzelnou moc a symbolizují silnou ochranu, také však radostnou, šťastnou dětskou energii.

V mnoha starých domorodých společnostech zastávaly labutě výsostné posvátné postavení před dalšími silovými a uctívanými zvířaty.

Hinduistická božstva Višnu, Brahma a Sarasvátí jezdí na labutích. Hinduisté věří, že labutí vejce jsou božského původu, labutě pro ně představují inteligenci, mír a harmonii.

V mnoha starých domorodých společnostech zastávaly labutě výsostné posvátné postavení před dalšími silovými a uctívanými zvířaty.

V křesťanství náleží labuť k Panně Marii jako znamení čistoty a milosti. Je však rovněž atributem sv. Huga z Lincolnu a sv. Ludgera z Münsteru. Výraz „labutí píseň“ vešla ve známost prostřednictvím mučednické smrti následníků Krista, odevzdanosti a odříkání.

Labutě v alchymii

Řeknete-li snad všude na světě slovo „alchymie“, většinou zazní jako reakce „Praha!“. Ano, kromě toho, že je Praha zlatá, magická, mystická, stověžatá, je také pověstná jako centrum alchymistů a alchymie, a nikoli pouze v negativním smyslu. Proto není nijak zvláštní, že i v domovních znameních můžeme najít zakódované aspekty této matky věd, farmacie, metalurgie atd.

V minulosti bylo bílých labutí sloužících jako domovní znamení víc
V minulosti bylo bílých labutí sloužících jako domovní znamení víc

V alchymii je za symbolem labutě resp. labutí skryt arzen. Bílá barva labutího peří představuje fázi alchymistického procesu zvanou zbělání. V labuti se však spojují všechny barvy tzv. Velkého díla, protože má bílé peří, černé nohy (potažmo také maso) a červený zobák i krev.

Protikladem labutě je v alchymii orel, který zosobňuje látku, matérii, tedy tělo; labuť pak ducha. Jejich propojení představuje oddělování ducha od matérie, tudíž alchymickou sublimaci. Někdy zastupuje labuť husa, případně bažant.

Jelikož se dům U Bílé labutě nalézá v podstatě těsně u Hradu, někdejším sídlem pro alchymii velmi zapáleného Rudolfa II., s nímž měla mít rodina Provazníků úzké styky, kdo ví, zda domovní znamení neodráží utajenou souvislost s alchymií? Co myslíte? Půjdete-li kolem domu U Bílé labutě, nebo se vydáte krmit labutě na břehy Vltavy, vzpomeňte si u toho, že to nejsou jen tak ledajací vodní ptáci…

Zajímají vás různé významy domovních znamení Prahy, včetně těch ne úplně běžných? Sledujte nás, další články na toto téma budou pokračovat!

Sledujte PKK i na sociálních sítích

Máte pro nás námět na téma nebo článek? Máte zájem o rozhovor nebo máte tip na zajímavého respondenta? Ozvěte se nám.

 

Chtěli byste na portálu Praha křížem krážem publikovat vlastní článek? Nebo máte zájem o smysluplné PR pro svůj projekt, knihu nebo podnik? Napište nám.